Waarom is koeling onderhoud nodig?

Het blijft altijd maar de vraag of onderhoud voor een apparaat en/of machine echt nodig is. De vraag of onderhoud nodig is wordt regelmatig gesteld in het eigen huishouden maar ook bij bedrijven. Toch is in veel gevallen onderhoud wel nodig. Apparatuur en machines slijten gedurende de tijd dat ze worden gebruikt. Dit geldt ook voor een koeling. De mogelijkheden van koelinstallaties wordt de afgelopen jaar steeds uitgebreider. De koelingen worden daarnaast ook steeds groter. Maat waarom is koeling onderhoud nodig? Het gaat om de tijdsduur dat u het apparaat nog kan gebruiken. Voor een minimaal vochtverlies en maximale kwaliteit van de koeling is regelmatig onderhoud gewenst. Daarnaast blijft de veiligheid van de koeling daarmee gewaarborgd.

Waarom en hoe vaak is koeling onderhoud nodig?

Dat koeling onderhoud regelmatig nodig is, mag nu geen verrassing meer wezen. Maar hoe vaak moet er naar de koeling gekeken worden? De frequentie van onderhouds- en inspectiewerkzaamheden is afhankelijk van het type, de koudemiddelinhoud en het gebruik van de installatie. Normaal gesproken zijn meerdere momenten van onderhoud en/of inspectie per jaar nodig. Dit is ook in afstemming met de wettelijke voorschriften. U als eigenaar of beheerder bent zelf hier verantwoordelijk voor. De leverancier van de koeling heeft hier dus niet de leiding over. Waarom is koeling onderhoud nodig? Het is nodig om door professionals te laten bekijken of de koeling correct functioneert. Daarnaast kunnen zij preventief onderhoud uitvoeren en reparaties doen aan verschillende koeling installaties. Toezicht en handhaving op het gebied van inspecties en keuringen wordt uitgeoefend door de arbeidsinspectie of het bevoegd gezag in het kader van de Wet milieubeheer.

Waarom is naast koeling onderhoud een goede verzorging nodig?

Een van goede kwaliteit en verzorgde koeling onderhouden vereist een onderhouds- en inspectieplan. Een voorbeeld hiervan is een tienjaarlijkse periodieke inspectie door professionals. Deze kan gecombineerd worden met een vijfjaarlijkse controle en herstelling van de veiligheidsnormen. Professionals kunnen samen met u kijken naar wat er voor onderhoud nodig is. Dit hangt af van het gebruiksrisico. Waarom is koeling onderhoud nodig? De belangrijkste punten tijdens de controle en momenten van onderhoud op een rij:

  • Inspectie op netheid en vervuiling van de machinekamer en andere technische ruimten, staat van de fundatie en punten van bevestiging, beschadigingen van leidingen, elektrische spanningen, condens en ijsvormingen en geluiden die worden geproduceerd door de koeling installatie.
  • Controle van de in het koeling installatiesysteem aanwezige olie, koudemiddel- en koudedragerniveaus, temperaturen en drukken.
  • De gewenste ruimte- of medium temperaturen, denk hierbij ook aan de olietemperatuur van de compressor.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen en brandbestrijdingsmiddelen in en in de buurt van de koeling installatie.

Hoe kan ik koeling onderhoud zelf uitvoeren?

Als eigenaar van een koeling kan u deze zelf dagelijks controleren. Met een dagelijkse controle verkleint u de kans op defecten. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. 

Controleer elke dag op eventuele rare geluiden en vibraties. Ga op onderzoek uit als de oorzaak van het geluid niet meteen duidelijk is. Zoek naar brokstukken en losse onderdelen rondom uw koeling. Controleer ook op lekkages en overmatige condensatie/ijsvorming.

Andere apparatuur voor in uw assortiment

Mocht u niet genoeg hebben aan een koeling en wil u uw assortiment uitbreiden? Heeft u dan wel eens nagedacht over een uienafstaarter? Dit apparaat is ontworpen voor het efficiënt en zonder beschadigingen afstaarten van uien.